Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΡΤΩΝ

Το Σκάφος ΙΩΑΝΝΑ θα πραγματοποιει επιπλέον δρομολόγια λογω  εορτών από  8/4/2015 έως  15/4/2015
ως εξής

6:45   ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΟ ΠΡΟΣ ΜΥΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

11:00 ΑΠΟ ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΟ

12:30 ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΟ ΠΡΟΣ ΜΥΤΙΚΑ

14:15  ΑΠΟ ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΟ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

πληροφορίες διαμονής

Όνομα Τηλέφωνο Τοποθεσία
κ. Πόρτολος Παναγιώτης 26460 91 415 Πλησίον παραλίας Αγραπιδιάς
26460 91 022
697 7270 762
κ. Καρβούνη Καλλιρρόη 697 4418 258 Λιμάνι Καλάμου
26460 91 242
κ. Τριτσαρώλης Ιωάννης 26460 91 444 Εντός οικισμού Καλάμου
κ. Κεραμίδας Θεόδωρος 26460 91 414 Εντός οικισμού Καλάμου
κ. Κανδηλιώτη Φωτεινή 26460 91 234 Παραλία Αγραπιδιάς
κ. Νηφόρος Ανδρέας 26460 91 238 Λιμάνι Καλάμου

Where To Stay


Owner’s Name

Telephone

Location

Mr. Portolos Panayiotis

+30 26460 91 415

Close to Agrapidia beach

+30 26460 91 022

+30 697 7270 762

Mrs. Karvouni Kaliroi

+30 697 4418 258

Kalamos Port

+30 26460 91 242

Mr. Tritsarolis Ioannis

+30 26460 91 444

Within Kalamos settlement

Mr. Keramidas Theodoros

+30 26460 91 414

Within Kalamos settlement

Mrs. Kandilioti Fotini

+30 26460 91 234

Agrapidia beach

Mr. Niforos Andreas

+30 26460 91 238

Kalamos Port