Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΝΙΩΝ
Ο Δήμος Καρνίων ο οποίος ανήκε στην επαρχία Ιθάκης, σχηματίστηκε με το Β.Δ. της 8ης Ιανουαρίου 1866 (ΦΕΚ 9) «Περί δημοτικής διαιρέσεως της εν Λευκάδι επαρχίας Ιθάκης» και κατατάχθηκε στη Γ΄ τάξη με πληθυσμό 1304 κατοίκους και έδρα το Κάλαμο. Στην αρχική σύσταση συμμετείχαν ο Κάλαμος με 1020 και ο Καστός με 284 κατοίκους. Μεταγενέστερες προσαρτήσεις έγιναν με την Επισκοπή το Κάστρον και το Κεφάλιον. Με το Β.Δ. της 25ης Ιουλίου 1908 (ΦΕΚ 205) η νησίδα Πεταλά η οποία έως τότε δεν είχε υπαχθεί σε διοικητική περιφέρεια δήμου, υπάχθηκε στο δήμο Καρνίων.
Ο πληθυσμός διακυμάνθηκε ως εξής, το 1870-1334 κάτοικοι, το 1879 – 1583, το 1889 – 1621, το 1896 – 1877 και το 1907 – 1999.
Το όνομα του δήμου προήλθε μάλλον από το αρχαίο νησί της Ακαρνανίας «Κάρνος» που συμπίπτει νε το σύγχρονο Κάλαμος.
Ως έμβλημα του δήμου Καρνίων χρησιμοποιήθηκε ο εικονιζόμενος «αλέκτωρ», και προέρχεται από αρχαίο νόμισμα (370-191πΧ)
ΠΗΓΗ;http://eptanisiaka.blogspot.gr/2014/12/150.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πληροφορίες διαμονής

Όνομα Τηλέφωνο Τοποθεσία
κ. Πόρτολος Παναγιώτης 26460 91 415 Πλησίον παραλίας Αγραπιδιάς
26460 91 022
697 7270 762
κ. Καρβούνη Καλλιρρόη 697 4418 258 Λιμάνι Καλάμου
26460 91 242
κ. Τριτσαρώλης Ιωάννης 26460 91 444 Εντός οικισμού Καλάμου
κ. Κεραμίδας Θεόδωρος 26460 91 414 Εντός οικισμού Καλάμου
κ. Κανδηλιώτη Φωτεινή 26460 91 234 Παραλία Αγραπιδιάς
κ. Νηφόρος Ανδρέας 26460 91 238 Λιμάνι Καλάμου

Where To Stay


Owner’s Name

Telephone

Location

Mr. Portolos Panayiotis

+30 26460 91 415

Close to Agrapidia beach

+30 26460 91 022

+30 697 7270 762

Mrs. Karvouni Kaliroi

+30 697 4418 258

Kalamos Port

+30 26460 91 242

Mr. Tritsarolis Ioannis

+30 26460 91 444

Within Kalamos settlement

Mr. Keramidas Theodoros

+30 26460 91 414

Within Kalamos settlement

Mrs. Kandilioti Fotini

+30 26460 91 234

Agrapidia beach

Mr. Niforos Andreas

+30 26460 91 238

Kalamos Port